گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای، شرکت کاشی و سرامیک الوند

پروژه کارآم,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی بهداشت کار,دانلود کارورزی بهداشت حرفه ای,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی ایمنی,کارآموزی بهداشت حرفه ای,کارآموزی کاشی الوند,کارورزی بهداشت حرفه ای,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای
دانلود فایل گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای، شرکت کاشی و سرامیک الوند

دانلود فایل

مقدمه:شركت صنايع كاشي و سراميك الوند به منظور توليد انواع كاشي
هاي ديواري در سال 1367با سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران در زميني به
مساحت ده هكتار در شهر صنعتي البرز قزوين تاسيس شد اين شركت در شهر صنعتي
البرز داراي سه كارخانه الوند 1 الوند 2 و الوند 3 است. كل پرسنل اين
كارخانه به صورت رسمي ، قراردادي ، پيمان كاري، روز مزد و ….784 نفر مي
باشد.فهرست مطالب:فصل اولمقدمه انواع محصولات تولیدی شرکت کاشی و سرامیک الوند نوبت کاری نمودار تشکیلات و پرسنل سازمانی(شکل۱-۱)تشکیلات تشکیلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه ای لیست اقلام موجود در مرگز بهداشت کارخانه(جدول۱-۱)لیست دارو های موجود در مرکز بهداشت کارخانه(۱-۲)لیست تعداد افراد شاغل در کارخانه(۱-۳)مواد اولیه پیوست(۱)-یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی دیواری پیوست(۲) -یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی کف توزین شکل توزین (شکل ۱-۲)تهیه دو غاب شکل تهیه دو غاب(۱-۳)اسپری شکل اسپری(۱-۴)واحدپرس واحد پرس کاشی کف لعاب زنی کاشی کف حمل و نقل و بارگیری (loading)کوره Sort و بسته بندی  واحد پرس کاشی دیواری درجه بندی کاشی ها (شکل ۱-۵)تهیه لعاب جدول دسته بندی مشاغل موجود در کارخانه و شتاسایی عوامل زیان آورایستگاه های کاری (جدول۱-۴)تهسیلات رفاهی جدول( ۱-۵) تعداد توالت ها جدول(۱-۶)تعداد دستشویی ها فصل دوم۲-۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند  ۲-۱-۱ مقدمه    ۲-۱-۲ ، ۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند  جدول ۲-۱،لیست مواد اولیه واحد تهیه بدنه  جدول۲-۲، لیست رنگ های مورد استفاده در لعاب  جدول۲-۳، لیس مواد شیمییایی مورد استفاده در آزمایشگاه    جدول۲-۴، لیست مواد اولیه لعاب  جدول ۲-۵، لیست مواد اولیه چاپ ۲-۱-۳، سم شناسی عوامل زیان آور شیمییایی مهم فرایند  کربنات سدیم دو سود سبکتیتانیوم(Ti)هیدروکسید پتاسیم(KOH)بررسی برچسب گذاری و وجود برگه یMSDS مواد  روش نمونه برداری از سیلیس کریستالین  ۲-۱-۴، نمونه برداری گرد و غبار کلی در شرکت  ۲-۱-۵ نتیجه گیری و پیشنهاد   ۲-۲ عوامل فیزیکی زیان آور فر ایند ۲-۲-۱، روشنایی در محیط کار  ۲-۲-۱-۱، مقدمه  ۲-۲-۱-۲،تاثیرنور در دید جدول۲-۲-۱، شدت روشنایی در سطح کار برای فعالیت های گوناگون  ۲-۲-۲، ایستگاه ها و شدت های روشنایی اندازه گیری شده  شکل ۲-۲-۱، ایستگاه بندی برای سنجش نور  نتیجه گیری نور سنجی انبار محصول شماره ی  شکل۲-۲-۲، سورت و بسته بندی  جدول۲-۲-۳، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی براق در بخش سورت  جدول۲-۲-۴، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی مات در بخش سورت  ۲-۲-۲، صدا در محیط  ۲-۲-۲-۱، مقدمه  ۲-۲-۲-۲،اثرات سوء سر و صدا بر روی کارگران  ۲-۲-۲-۳، کنترل سر و صدا  شکل۲-۲-۲-۱، پلان صدا سنجی، بخش بالمیل های تهیه بدنه جدول۲-۲-۲-۱-،شماره ی ایستگاه های و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش بالمیل های تهیه بدنه شکل۲-۲-۲-۲-، پلان صداسنجی، بخش پرس دیواری جدول۲-۲-۲-۲-، شماره ی ایستگاه ها و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش پرس دیواریشکل۲-۲-۲-۳-، پلان بخش سورت و بسته بندی دیواری  شکل ۲-۲-۲-۳-، شماره ی ایستگاه هاو تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش سورت و بسته بندی دیواری شکل ۲-۲-۲-۴-، پلان صدا سنجی پرس کف جدول۲-۲-۲-۴-، شماره ی ایستگاه وتراز های شدت صوت بخش پرس کف ۲-۲-۲-۵-، پلان صدا سنجی پرس citi جدول۲-۲-۲-۵-، شماره ی ایستگاه و تراز های شدت اندازه گیزی شده بخش پرس citi 2-2-3، ارتعاش در محیط کار ۲-۲-۳-۱، منابع ارتعاش در کارخانه و تدابیر کنترلی انجام شده برای آنها ۲-۲-۴، استرس های حرارتی در محیط کار ۲-۲-۴-۱، مقدمه ۲-۲-۴-۲، کمیته های انداز ه گیری شرایط هوایی محیط کار جدول۲-۲-۴-۱،انداز های حد آستانه جاز رویارویی با گرما بر پایه ی دمای ترگوی سان جدول۲-۲-۴-۲، اندازه گیری انجام شده در مکان های مختلف شرکت ۲-۲-۴-۳، مقایسه اندازه گیریهای آنجام شده با استانداردWBGT 2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار  ۲-۳-۱، مقدمه جدول۲-۳-۱، لیست های کاری و عوامل ارگونومیکی ۲-۳-۲، ارزیابی سریع اندام های فوقانی بدن (RULA)شکل۲-۳-۱،بررسی ارگونومیکی کاچیلانزا شکل۲-۳-۲، بررسی ارگونومیکی شارژر فصل سوم۳-۱، ایمنی حریق  ۳-۱-۱، حفاظت در برابر آتش سوزی و انفجارات  ۳-۱-۲، تقسیم بندی آتش ۳-۱-۳، انواع خاموش کننده ها ۳-۱-۴، حریق های اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر کارخانه ی الوند (۱) جدول۳-۱-۱، لیست تمهیدات اطفاء حریق و انواع حریق های احتمالی داده شده در پست های کار مختلف شکل۳-۱-۱، تجزیه و تحلیل درخت خطا در قسمت درایر عمودی ۳-۱-۵، پیشنهاد و نظرات ۳-۲، ایمنی برق ۳-۲-۱، مقدمه ۳-۲-۲، برای جلوگیری از برق گرفتگی افراد در هنگام کار باید چه مواردی رعایت شود ۳-۲-۳، ایمنی برق در کارخانه الوند (۱)  ۳-۳، ایمنی ماشین آلات ۳-۳-۱، مقدمه جدول۳-۳-۱، ایمنی ماشین آلات خط تهیه بدنه (قسمت توزین)  ۳-۳-۲، ایمنی دستگاه پرس کف و دیوار جدول۳-۳-۲، ایمنی ماشین آلات بخش فنی ۳-۴، ایمنی جرثقیل ۳-۴-۱، مقدمه ۳-۴-۲تعریف جرثقیل ۳-۴-۳، اصول ایمنی مربوط به این خطرات ۳-۴-۴،نکات عمومی در مورد ایمنی جرثقیل ۳-۴-۵،نکات ایمنی در نصب و نگهداری ۳-۴-۶، جرثقیل های موجود در کارخانه الوند (۱)  ۳-۵، ایمنی جوشکاری ۳-۵-۱، مقدمه  ۳-۵-۲، خطرات جوشکاری ۳-۶، ایمنی دیگ بخار (بویلر) و سیلندر های تحت فشار ۳-۶-۱،انواع ظروف تحت فشار ۳-۶-۲، تعاریف ۳-۶-۳، آیین نامه های حفاظتی مولد بخار ودیگ های اب گرم ۳-۶-۳-۱، سوپاپ اطمینان ۳-۶-۳-۲، لوله های منبع آب پرکن مولد بخار ۳-۶-۳-۳، فشار آب ۳-۶-۳-۴، آبنمای شیشه ای ۳-۶-۳-۵، دستگاه های خود کار آبرسانی و قطع سوخت ۳-۶-۴، ظروف تحت فشار موجود در کارخانه الوند (۱)۳-۷، ایمنی کار با مواد شیمیایی ۳-۷-۱، سیلیکات زیر کانیوم ۳-۷-۲، باریوم کربنات ۳-۷-۳،هیدروکلریک اسید   ۳-۷-۴، چسب CMC  3-8، تجهیزات حفاظت فردی ۳-۸-۱، مقدمه جدول۳-۸-۱، وسایل حفاظت فردی واحد تولید جدول۳-۸-۲، وسایل حفاظت فردی واحد برق و تایسسات جدول۳-۸-۳، وسایل حفاظت فردی واحد آزمایشات و کنترل کیفی جدول۳-۸-۴، وسایل حفاظت فردی واحد فنی ۳-۸-۲، برگزاری کلاس های آموزشی در کارخانه ی الوند (۱)  ۳-۸-۳، سطح آگاهی کارگران از علت استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارخانه ی الوند(۱)فصل پنجم۵-۱، تشکیلات مرکز بهداشت ۵-۱-۱، خانه ی بهداشت روستا ۵-۱-۲، مرکز بهداشتی شهر و روستا ۵-۱-۳، مرکز بهداشت شهرستان ۵-۱-۴، مرکز بهداشت استان ۵-۱-۵، وزارت خانه ۵-۱-۶، طرح پایش ۵-۱-۷،طرح اصناف ۵-۱-۸، مرکز بهداشت شهرستان البرز ۵-۲، اداره ی کار ۵-۲-۱، جایگاه سازمانی اداره ی کار و امور اجتماعی استان قزوین ۵-۲-۲، اداره ی بازرسی کار ۵-۲-۳، اداره ی روابط کار ۵-۲-۴، کاریابی غیر دولتی ۵-۲-۵، اداره ی امور اجتماعی ۵-۲-۶، خانه های بهداشت کارگری ۵-۲-۷، تشکل های کارگری و کارفرمایی فصل ششممنابع و ضمائم ۶-۱، منابع ۶-۲، پیوستها ۶-۲-۱، پیوست(۱)، نمونه برداری ۶-۲-۲،پیوست (۲)،MSDS 6-2-3،پیوست (۳)، مرکزبهداشت ۶-۲-۴،پیوست (۴)، اداره کار این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می
باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)    تعداد صفحات : 127

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای کارآموزی بهداشت حرفه ای کارآموزی کاشی الوند دانلود کارآموزی بهداشت کار کارآموزی ایمنی کارورزی بهداشت حرفه ای دانلود کارورزی بهداشت حرفه ای دانلود پروژه کارآموزی پروژه کارآم

 • گزارش کارآموزی عمران، بر پایی ساختمان مرکزي فرهنگسراي معرفت

  پروژه کارآموزی رشته عمران,پروژه کارآموزی عمران,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود پروژه کارآموزی ساختمان,دانلود کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی مهندسی عمران,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی ساختمان سازی,گزارش کارآموزی ساختمان فرهنگسرا دانلود فایل گزارش کارآموزی عمران، بر پایی ساختمان مرکزي فرهنگسراي معرفت دانلود فایل قسمتی از متن:بازدید…

 • پرسشنامه روابط بين استراتژي مديريت زنجيره عرضه با عملكرد لجستيك و سازماني (مالی و بازاریابی)

  ارزیابی استراتژي مديريت زنجيره عرضه,ارزیابی زجیره عرضه,ارزیابی عملكرد لجستيك,ارزیابی عملکرد رقبای,ارزیابی عملکرد سازماني,پرسشنامه عملکرد,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه مدیریت زنجیره,دانلود پرسشنامه آماده,دانلود پرسشنامه مدیریتی,نمونه پرسشنامه دانلود فایل پرسشنامه روابط بين استراتژي مديريت زنجيره عرضه با عملكرد لجستيك و سازماني (مالی و بازاریابی) دانلود…

 • برنامه Sleep system

  Sleep system سي شارپ,آموزش برنامه #C,استراحت كامپيوتر سي شارپ,برنامه #C برای Sleep system,برنامه Sleep کامپیوتر,برنامه سی شارپ Sleep system,پروژه سی شارپ Sleep system,دانلود پروژه C#,دانلود پروژه سی شارپ,سی شارپ Sleep system دانلود فایل برنامه Sleep system دانلود فایل توضیحات:در این…

 • بررسی تاریخچه کارآفرینی و تعریف آن

  اساس کارآفرینی,اصول کارآفرینی,پروژه تاریخ کارآفرینی,تاریخ کارآفرینی در ایران,تاریخچه کارافرینی,تحقیق کارآفرینی,تعریف کارآفرینی,کارآفرینی در ایران دانلود فایل بررسی تاریخچه کارآفرینی و تعریف آن دانلود فایل بخشی از متن:مفهوم كارآفريني تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته و به محيط‌هاي كسب وكار هنوز وارد نشده…

 • طرح توجیهی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل

  پروژه کارآفرینی تولید رب گوجه,پروژه کارآفرینی تولید رب گوجه فرنگی,پروژه کارآفرینی رب گوجه شاد گل,پروژه مالی تولید رب گوجه,طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگی,طرح رب گوجه شاد گل,طرح کارآفرینی تولید رب گوجه,طرح مالی تولید رب گوجه دانلود فایل طرح توجیهی…

 • طراحی مرغك دستگاه تراش

  SOLID WORKS,پروژه SOLID WORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی مرغك دستگاه تراش,سالیدو,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی مرغك دستگاه تراش,طراحی مرغك دستگاه تراش,طراحی مرغك دستگاه تراش در SOLID WORKS,طراحی مرغك دستگاه تراش در سالید ورک,مرغك دستگاه تراش دانلود فایل طراحی مرغك دستگاه تراش دانلود فایل…

 • دانلود کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان ارشد رشته معارف نهج البلاغه-پیام نور-pdf

  دانلود کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان ارشد رشته معارف نهج البلاغه-پیام نور-pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان ارشد رشته معارف نهج البلاغهانتشارات پیام نورشامل 60 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: زبان تخصصی…

 • کاربرد شبکه های عصبی در ارتباطات و تلفن همراه

  APD,CDMA,fuzzy,neural network,SAM,پروژه شبکه عصبی,پروژه شبکه فازی,پروژه مخابرات,دانلود پایان نامه کامپیوتر,شبکه عصبی MLP,شبکه عصبی تلفن همراه,شبکه فازی ارتباطات,کاربرد شبکه های عصبی,کافو,نویز دانلود فایل کاربرد شبکه های عصبی در ارتباطات و تلفن همراه دانلود فایل چکیده:سیستم پیش بینی شبکه عصبی مبتنی بر…

 • برنامه دانشجویار دانلود رایگان و نامحدود مقالات علمی

  download paper,free paper,برنامه اندروید دانلود مقالات,دانلود رایگان مقالات science direct,دانلود رایگان مقاله,دانلود مقاله رایگان ISI,مقاله رایگان ISI,مقاله علمی رایگان,نرم افزار اندروید دانلود مقاله,نرم افزار دانلود رایگان مقاله دانلود فایل برنامه دانشجویار دانلود رایگان و نامحدود مقالات علمی دانلود فایل هرگونه…

 • تحقیق درباره اختلالات شخصیتی

  تحقیق درباره اختلالات شخصیتی رفتن به سایت اصلی مقدمه:کمپبل شخصیت را چنین تعریف می کند: منش،  خصوصیات و تا حدی الگوهای واکنش رفتاری قابل پیش بینی که هر فردی چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه به عنوان…

 • تحقیق پیرامون بتن های الیافی

  انواع بتن الیافی,بتن الیاف فولادی,بتن الیاف گیاهی,بتن الیافی,بتن های الیافی,تحقیق پیرامون بتن های الیافی,تحقیق صنعت ساختمان,دانلود تحقیق بتن الیافی,روش ساخت بتن الیافی,صنعت بتن های الیافی,فناوری نوین در بتن الیافی,کاربردهای بتن الیافی دانلود فایل تحقیق پیرامون بتن های الیافی دانلود فایل…

 • پرسشنامه ارزیابی نگرش فرد به تصویر بدنی خویش

  ارزیابی تصویر بدنی,ارزیابی نگرش فرد به تصو,پرسشنامه تصور جسمی از خود,پرسشنامه تصویر بدنی,پرسشنامه چند بعدی تصویر بدنی,پرسشنامه کش و پروزینسکی,پرسشنامه نگرش فرد به تصویر بدنی,سنجس نگرش تصویر بدنی افراد,مولفه های تصویر بدنی دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی نگرش فرد به تصویر…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ

  پروژه تولید لوله های سوپر پایپ,پروژه لوله های سوپر پایپ,طرح توجیهی لوله های سوپر پایپ,طرح تولید لوله های سوپر پایپ,طرح کارآفرینی لوله های سوپر پایپ,طرح کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ,کارآفرینی لوله های سوپر پایپ دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه…

 • پاورپوینت غشای پلیمری + فیلم

  پاورپوینت غشای پلیمری + فیلم رفتن به سایت اصلی مقدمه:پـیـشرفت های کنونـی در صنایـع شیـمیـایـی وصنایــع مشابه به سمت افزایش سرعت انجام فرایند ها و کاهش  مصرف انرژی در طول فرایند معطوف شده است . یکـی از فرایندهای مهم و…

 • بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان دختر

  بررسی علل حجاب زدگی,پایان نامه بررسی علل بد حجابی,علل بد حجابی دختران جوان,علل حجاب زدگی دختران جوان,عوامل بد حجابی دانشجویان,عوامل بد حجابی دختران جوان,عوامل حجاب زدگی دانشجویان,عوامل حجاب زدگی دختران جوان دانلود فایل بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان…

 • عدالت در رفتار آموزشی معلم

  عدالت در رفتار آموزشی معلم رفتن به سایت اصلی عدالت در رفتار آموزشی معلم   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: عدالت در رفتار آموزشی معلم

 • بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

  امکان سنجی معادن ایلام,بررسی معادن استان ایلام,بررسی معادن ایلام,پایان نامه پتانسیل معادن ایران,پایان نامه پتانسیل معادن ایلام,پتانسيل معدني ايلام,پتانسیل های معدنی استان ایلام,پروژه پتانسیل معدنی در ایران,پروژه پتانسیل معدنی در ایلام دانلود فایل بررسي پتانسيل معدني استان ايلام دانلود فایل…

 • پاورپوینت مدیریت آموزش و پرورش کاشان

  آموزش و پرورش,پاورپوینت,پاورپوینت آموزش و پرورش,پاورپوینت آموزش و پرورش کاشان,پاورپوینت مدیریت آموزش و پرورش,پروژه آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,مدیریت آموزش و پرورش دانلود فایل پاورپوینت مدیریت آموزش و پرورش کاشان دانلود فایل فهرست مطالب پاورپوینت:فصل اول: کلیاتمقدمه       بیان مساله     اهمیت…

 • درمان مشکل زودانزالی

  داروی گیاهی زودانزالی,دانلود کتاب زناشویی,درمان زودانزالی,درمان زودانزالی برای همیشه,درمان قطعی زودانزالی,درمان گیاهی زودانزالی,درمان همیشگی زودانزالی,زودانزالی,مشکل زودانزالی دانلود فایل درمان مشکل زودانزالی دانلود فایل توضیحات:فایل پیش رو حاصل تلاش گروه ما (گروه شیراز ام سی) می باشد که با تلاش فراوان…

 • شیپ فایل رده های خاک استان اردبیل

  دانلود شیپ فایل,رده های خاک استان اردبیل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل خاک استان اردبیل,لایه GIS خاک استان اردبیل,نقشه خاک اردبیل دانلود فایل شیپ فایل رده های خاک استان اردبیل دانلود فایل توضیحات:این فایل شامل رده های غالب خاک استان اربیل…

 • بررسي تطبيقي روشهاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با هدف كمترين ريسك و بيشترين بازده

  بررسي تطبيقي روشهاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با هدف كمترين ريسك و بيشترين بازده رفتن به سایت اصلی در كشورهاي توسعه يافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان يك ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمايه هاي و…

 • تحقیق پیرامون ورزش اسكي

  آشنایی با ورزش اسکی,اسكی در ایران,انواع اسكی,انواع ورزش اسکی,تاریخچه ورزش اسکی,تحقیق اسكی,تحقیق در مورد اسکی,تحقیق ورزش اسکی,لوازم اسکی,مسابقه های اسكی,وسیله های اسكی دانلود فایل تحقیق پیرامون ورزش اسكي دانلود فایل بخشی از متن:اسکی یكی از بازی های ورزشی زمستانی است.…

 • تحقيق نگاهي به كلاه پارسيان

  انواع كلاه ها,انواع کلاه ایرانی,بررسی هنر کلاه ایرانی,بررسی هنری تاریخچه کلاه,تاریخچه کلاه در ایران,تحقيق رشته هنر,دانلود تحقيق,كار تحقيقي هنر,كلاه پارسيان,كلاه هاي دوران گذشته,کلاه های پارسیان دانلود فایل تحقيق نگاهي به كلاه پارسيان دانلود فایل بخشی از متن:شناسايي كلاه‌هاي گوناگون اقوام…

 • برر سی اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی

  اختلال یادگیری در در دانش آموزان,اختلال یادگیری در دوره ابتدایی,اختلالات یادگیری,اختلالات یادگیری دانش آموزان,اختلالات یادگیری مقطع ابتدایی,تحقیق اختلالات یادگیری,مقاله اختلالات یادگیری,مقاله اختلالات یادگیری در ابتدایی دانلود فایل برر سی اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی دانلود فایل مقدمه:یکی از…

 • پروژه در مورد قالبهای کشش عمیق

  پروژه در مورد قالبهای کشش عمیق رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن اصلی:برگشت فنری یک فاکتور کلیدی می باشد که می تواند در کیفیت قطعات کشیده شده با روش کشش عمیق نقش مهمی راایفادکند.مطالعات انجام شده نشان داده است…

 • جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی

  جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی رفتن به سایت اصلی جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژهHSE    کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحیتعریف وجود…

 • پایان نامه روشهاي پيش بيني ضريب بهره وري TBM

  پایان نامه روشهاي پيش بيني ضريب بهره وري TBM رفتن به سایت اصلی  چکیده: در این پایان نامه پس از بررسی اصول پایه شکست سنگ توسط برش دهنده آزمایشهای استفاده شده در روشهای مختلف پیش بینی نرخ نفوذ و ضریب بهره وری…

 • گزارش کارآموزی شرکت زمزم تهران

  پروژه كارآموزي زمزم,دانلود پروژه كارآموزي,دانلود كارآموزي زمزم,دانلود گزارش كارآموزي,كارآموزي زمزم تهران,كارآموزي شركت زمزم تهران,كارآموزي صنايع غذايي,گزارش کارآموزی شرکت زمزم دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت زمزم تهران دانلود فایل بخشي از متن:شركت زمزم تهران در سال 1334 توسط فردي به نام…

 • پلان ساختمان 3 طبقه، 6 واحدي

  اتوکد نقشه ساختمان,پلان 3 طبقه,پلان 3 طبقه 6 واحدي,پلان ساختمان,دانلود پلان اجرایی ساختمان,دانلود نقشه,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان 3 طبقه,نقشه اجرایی ساختمان 3 طبقه,نقشه ساختمان دانلود فایل پلان ساختمان 3 طبقه، 6 واحدي دانلود فایل توضیحات:اتوکد…

 • طرح کارآفرینی پرورش زنبور عسل

  اصول پرورش زنبور عسل,پرورش زنبور عسل,پروژه پرورش زنبور عسل,توجیه فنی پرورش زنبور عسل,توجیه مالی پرورش زنبور عسل,طرح آموزش پرورش زنبور عسل,طرح پرورش زنبور عسل,طرح توجیهی پرورش زنبور عسل,کارآفرینی پرورش زنبور عسل دانلود فایل طرح کارآفرینی پرورش زنبور عسل دانلود فایل…

 • کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت

  کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت رفتن به سایت اصلی کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت فصل اول: شرح درس و نکات کلیدي « معانی » علم معانی  : دانشی است که…

 • روابط اخلاقی متقابل زن وشوهر

  روابط اخلاقی متقابل زن وشوهر رفتن به سایت اصلی روابط اخلاقی متقابل زن وشوهر   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: روابط اخلاقی متقابل زن وشوهر

 • بررسی عوامل افزایش سن ازدواج در دانشجویان

  بررسی بالا رفتن سن ازدواج,پایان نامه افزایش سن ازدواج,سن ازدواج در دانشجویان,سن ازدواج در دانشگاه آزاد,سن ازدواج میان دانشجویان,علل افزایش سن ازدواج,عوامل اجتماعی سن ازدواج,عوامل بالا رفتن سن ازدواج دانلود فایل بررسی عوامل افزایش سن ازدواج در دانشجویان دانلود فایل…

 • تحقیق آموزش در هزاره سوم

  تحقیق آموزش در هزاره سوم رفتن به سایت اصلی مقدمه:آغاز هزاره ی سوم را به عنوان عصر دانائی و عصر انفجار اطلاعات نامیده اند. آموزش و پرورش كه در دوره های طولانی گذشته، عمده فعالیت خود را به انتقال اطلاعات…

 • دانلود پاورپوینت کامل کوروش کبیر

  دانلود پاورپوینت کامل کوروش کبیر رفتن به سایت اصلی این پاورپوینت در30 اسلاید به صورت کامل زندگی کوروش کبیرتوضیح داده است.برخی از عناوین اسلاید ها:زندگینامه کوروش کبیراز تولد تا آغاز جوانی کوروش کبیرکوروش که بود؟ذوالقرنین در قرآنهمسر و فرزندان تصویری…