پروژه ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه

ارزشيابي مهارت شغلي,ارزیابی شغلی,ارزیابی مهارت شغلی,ارزیابی مهارت مدیران,پایان نامه ارزیابی مهارت مدیران,پایان نامه پیرامون ارزشیابی مدیریت,تحقیق ارزشيابي مهارت مدیران,تحقیق مهارت شغلي مديران آموزشگاه,دانلود تحقیق مهارت شغلي
دانلود فایل پروژه ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه

دانلود فایل

بخشی از متن:مديران‌ در هر سطحي‌ كه‌
باشند و در هر نوع‌ سازماني‌ كه‌ فعاليت‌ كنند بايد به‌مهارتهاي‌ خاصي‌
مجهز شوند تا بتوانند در نيل‌ به‌ اهداف‌ تعيين‌ شده‌ سازمان‌ را
ياري‌رسانند. سه‌ مهارت‌ اصلي‌ را براي‌ مديران‌ را تعريف‌ و تعيين‌
كرده‌اند كه‌ عبارت‌اند ازمهارتهاي‌ ادراكي‌، مهارتهاي‌ انساني‌ و
مهارتهاي‌ فني‌. با توجه‌ به‌ سطوح‌ مختلف‌ مديران‌،ميزان‌ وقتي‌ كه‌ هر
يك‌ از آنها به‌ اين‌ مهارتها اختصاص‌ مي‌دهند متفاوت‌ است‌.مهارت فني:
اين مهارت در رده‌هاي پايين سازمان اهميت بيشتري دارد و به بالا رفتن مقام
مدير در سلسله مراتب سازماني و دور شدن علمي او از كارهاي فني نياز به اين
مهارت كمتر احساس گرديده و در مقابل نياز به مهارت‌هاي ديگر بيشتر احساس
مي‌گردد. به طوري كه در سطح عالي سازمان مديران ممكن است با حداقل آگاهي از
مهارت‌هاي فني و با اتكا به مهارت‌هاي ديگر بتوان وظايف خود را به نحو
مؤثرتري انجام دهند.مهارت انساني: به مفهوم قابليت كار كردن با ديگران
در هر سطحي داراي اهميت بسيار است ولي كاربرد اين مهارت در رده‌ي مديراني
است كه تماس مستقيم بين آن‌ها و زيردستان زياد باشد اين گونه تماس‌ها
معمولاً در سطح مديران مياني بيشتر ديده مي‌شود. در رده‌هاي بالاتر سلسله
مراتب سازماني تعداد اين گونه تماس‌ها رو به كاهش گذارده نياز به اين مهارت
نسبي شده و نياز به مهارت ادراكي بيشتري احساس مي‌گردد.فهرست مطالب:بخش اول: مفهوم مدیریت و اصول آن  مديريت‌ چيست‌؟  انواع‌ مديران‌ کدامند ؟  مهارتهاي‌ مورد نياز مديران‌  وظايف‌ مديران  نقشهاي‌ مديران  سير تحول‌ انديشه‌ مديريت‌  اصول‌ مديريت‌ علمي‌  اصول‌ مديريت‌ اداری  اصول‌ مديريت‌ بوروكراتيك‌  نهضت‌ روابط‌ انساني‌ (نظريه‌هاي‌ نئوكلاسيك‌)  نگرش‌ رفتاري‌  نگرش‌ كمي‌ مديريت‌  نگرش‌ سيستمي‌  تعريف‌ سيستم  محيط‌ سيستم‌  سيستمهاي‌ فرعي‌  هم‌افزايي‌  سيستمهاي‌ باز و بسته  مرز سيستم‌  نگرش‌ اقتضايي‌  نظرية‌ Z  تعريف‌ سازمان‌ وجوه‌ اشتراك‌ سازمانها  انواع‌ سازمانها  بخش دوم: مفهوم آموزش و ویژگیهای آموزش فنی و حرفه ای  مفهوم آموزش  آموزشهای رسمی  کارکردهای  نظام آموزشی رسمی  اهداف آموزش رسمی  ویژگیهای آموزشهای رسمی  روشهای آموزشی رسمی  مخاطبان آموزشهای رسمی  آموزشهای غیر رسمی  انواع آموزشهای غیر رسمی  آموزش ضمن خدمت  آموزش فنی وحرفه‌ای  اهداف آموزشهای فنی وحرفه‌ای  مخاطبین آموزشهای غیررسمی  نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در جامعه ایران  مفهوم مديريت آموزشى  هدف  هدف هاي آموزشهای رسمی عبارتند از تعریف رهبری آموزشی  رفتار رهبری آموزشی و ویژگیهای آن  محیط آموزشی مؤثر  وظایف رهبر آموزشی  بخش سوم: آئين نامه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد  کليات و تعاريف  شرايط موسس و مدير آموزشگاه و صدور پروانه  مربيان، شرايط اشتغال و مسئوليت هاي آنها  مقررات مربوط به كارآموزان  نظارت و بازرسي و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسيس  مقررات عمومي  بخش چهارم: برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها  مفهوم برنامه آموزشی  عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی  منابع مهم برنامه ريزى  طراحى فعاليت هاى آموزشى  تحليل و تنظيم هدفهاى آموزشى  مراحل نگارش هدفهاى آموزشى  تحليل و تعيين موقعيت آموزشى  فعاليت هاى آموزشى  رابطه‌ي بين اهداف آموزشى  تعيين رفتار ورودى  ارزشيابى تشخيصى  تعيين گروههاى ياددهى- يادگيري  تحليل و تعيين محتوا، روش و وسايل آموزشى  تحليل و تعيين نظام ارزشيابى  روش نگارش و تنظيم طرح درس  روش نگارش و تنظيم طرح درس روزانه  مراحل نگارش و تنظيم طرح درس روزانه  استاندارد های کلاس های آموزشی  اصول انتخاب اساتید و مربیان آموزشی  پیش بینی تسهیلات و خدمات آموزشی  بخش پنجم: ارزشیابی از دوره های آموزشی  ارزشيابى  ارزشيابى آموزشي  دلایل ضرورت ارزشیابی از دیدگاه کرک پاتریک  الگوهاى ارزشيابي آموزشى  ارزشيابي و پاداش  اهداف ارزشيابي  اهداف بهسازى و بهبود  اصول ارزشيابى  بخش ششم: تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه  مكاتبات اداري  انواع مكاتبات اداري  اهميت مكاتبات اداري  اقسام نامه هاي اداري  اجزاي نامه هاي اداري  مراحل تهيه‌ي نامه‌هاي اداري  گزارش  انواع گزارش  شرايط ارائه گزارش شفاهي  مزاياي گزارش شفاهي  معايب گزارش شفاهي  گزارش‌هاي رسمي  گزارش‌هاي نيمه‌رسمي (عادي)  گزارش‌هاي غيررسمي (شخصي)  طرح ريزى و تنظيم گزارش  بخش هفتم:  برقراری روابط انسانی  تعریف ارتباطات  نقش ارتباطات  فرآیند ارتباط  اجزای مدل ارتباطی  ارتباط در سازمانها  موانع برقراری ارتباط  موانع درونی/ شخصی در برقراری ارتباط موثر  موانع اجتماعی در برقراری ارتباط موثر  موانع سازمانی در برقراری ارتباط موثر  مسیر ارتباطات  روش های برقراری ارتباطات  بخش هشتم: نظارت بر امور مالی آموزشگاه  اهمیت حسابداری  تعریف حسابداری  استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری  مفاهیم اساسی حسابداری  مفروضات حسابداری  اصول حسابداری  یثاقها یا اصول محدود کننده  معادله اساسی حسابداری  اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداری  رویدادهای مالی  تعریف حساب  جریان اطلاعات در سیستم حسابداری  ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری  ثبت رویدادهای مالی در دفترروزنامه  دفتر روزنامه عمومی  انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل  دفتر کل  مانده گیری حسابها ی دفتر کل  دفتر معین  تهیه ترازآزمایشی  گزارشگری مالی  تهیه صورتهای مالی  صورت سود و زیان  بخش نهم: ایمنی و بهداشت کار  تعريف حادثه ناشى از كار  علل حوادث  اهميت حوادث ناشي از كار  زيانهاى ناشى از حوادث  بيماريهاى ناشى از كار  انواع بيماريهاى شغلى از نظر عوامل ایجاد کننده این بیماریها  پيشگيرى از بيماريهاى ناشى از كار  وسايل حفاظت فردى  پيشگيرى و ايمن سازى در حريق  تعاريف و اصطلاحات  منابع و ماخذ 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
ارزشيابي مهارت شغلي تحقیق مهارت شغلي مديران آموزشگاه تحقیق ارزشيابي مهارت مدیران دانلود تحقیق مهارت شغلي پایان نامه ارزیابی مهارت مدیران پایان نامه پیرامون ارزشیابی مدیریت ارزیابی شغلی ارزیابی مهارت مدیران ارزیابی مهارت شغلی

 • بررسی نقش استرس شغلی بر سلامت روانی کارکنان

  بررسی نقش استرس شغلی,تاثیر استرس بر سلامت روانی,رابطه سلامت روحی و استرس,روش تحقیق استرس کارکنان,روش تحقیق سلامت روانی پرسنل,سلامت روانی کارکنان,سلامت روحی پرسنل,نقش استرس در سلامت کارکنان دانلود فایل بررسی نقش استرس شغلی بر سلامت روانی کارکنان دانلود فایل مقدمه:ساعت…

 • انتقال جرم

  انتقال جرم رفتن به سایت اصلی  انتقال جرم کتاب کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر به همراه تصاویر   فصل اول: نفوذ مولکولی در سیالات    نکات کلیدي  1- عملیات انتقال جرم به جداسازي مخلوطها به سازندههاي آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه…

 • تحقيق مصادره اموال غير منقول

  ارث و مصادره,اموال غير منقول,تاريخچه مصادره,تحقيق مصادره اموال غير منقول,تحقیق رشته حقوق,تحقیق مصادره اموال,حقوق مدني و مصادره,دانلود تحقیق,قانون مصادره,مالكيت و مصادره,مصادره اموال,مصادره اموال غير منقول,مصادره اموال منقول دانلود فایل تحقيق مصادره اموال غير منقول دانلود فایل بخشی از دیباچه:يكي از…

 • گزارش کارآموزی گیاه پزشکی در ايستگاه تحقيقاتی كشاورزي

  پروژه کشاورزی اصلاح ن,دانلود کارآموزی اصلاح نباتات,کارآموزی گیاه شناسی,کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی,گزارش کارآموزی اصلاح ذرت,گزارش کارآموزی اصلاح سويا,گزارش کارآموزی اصلاح نباتات,گزارش کاراموزی اصلاح سورگوم,گزارش کاراموزی تحقیقاتی کشاورزی دانلود فایل گزارش کارآموزی گیاه پزشکی در ايستگاه تحقيقاتی كشاورزي دانلود فایل بخشی…

 • پاورپوینت ستارخان

  پاورپوینت ستارخان,پاورپوینت مشروطه,پروژه ستارخان,تاریخ مشروطه,تحقیق در مورد ستارخان,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,دانلود پروژه,دانلود پروژه با موضوع ستارخان,دانلود تحقیق,ستارخان,مشروطه و ستارخان دانلود فایل پاورپوینت ستارخان دانلود فایل ستارخان:ستار قره‌داغی سومین پسر حاج حسن قره داغی در سال ۱245 خورشیدی (۱۸۶۶ میلادی) به…

 • پلان معماري و مبلمان ويلا

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان مبلمان ويلا,پلان معماري,پلان معماري مبلمان ويلا,دانلود پلان معماری ویلا,دانلود نقشه مبلمان ويلا,معماري,نقشه اتوکد معماری ویلا,نقشه معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري و مبلمان ويلا دانلود فایل توضیحات:دانلود پلان معماري و مبلمان ويلا بهمراه كليه جزئيات كه در…

 • مقاله مطالعه موردی بهبود ظرفیت تحمل با استفاده از میکروپیل

  استفاده از میکروپیل در پی ساختمان,افزایش ظرفیت تحمل با میکروپیل,بهبود تحمل فونداسیون با میکروپیل,تاثیر میکروپیل در افزیش تحمل خاک,دانلود مقاله ترجمه شده,ظرفیت تحمل با فونداسیون,مقاله ترجمه شده عمران,مقاله ترجمه شده میکروپیل دانلود فایل مقاله مطالعه موردی بهبود ظرفیت تحمل با…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کوهرنگ (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)

  استان چهارمحال و بختیاری,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان کوهرنگ,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کوهرنگ دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کوهرنگ (واقع در استان چهارمحال و…

 • روان درمانی

  روان درمانی رفتن به سایت اصلی   دانلود برچسب ها: روانشناسی روان درمانی

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اسکو (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان اسکو,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اسکو…

 • تاثیر ورزش وبازی در اجتماعی شدن دانش آموزان

  تاثیر ورزش وبازی در اجتماعی شدن دانش آموزان رفتن به سایت اصلی تاثیر ورزش وبازی در اجتماعی شدن دانش آموزان   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تاثیر ورزش وبازی در اجتماعی شدن دانش آموزان

 • مديريت مبتني بر عملكرد

  تحقیق رایگان مدیریت,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,عملکرد مدیریت,مديريت مبتني بر عملكرد,مدیریت عملکرد,مقاله رایگان مدیریت دانلود فایل مديريت مبتني بر عملكرد دانلود فایل مقاله مدیریت، مديريت مبتني بر عملكردارائه شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکردمناسب مدیران و دانشجویان رشته مدیریت…

 • نقشه منحنی های هم تبخیر استان مرکزی

  استان مرکزی,خطوط هم تبخیر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه هم تبخیر,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,منحنی های هم تبخیر,نقاط هم تبخیر مرکزی,نقشه,هم تبخیر,هواشناسی دانلود فایل نقشه منحنی های هم تبخیر استان مرکزی دانلود فایل - خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان

  استان آذربایجان غربی,شهرستان بوکان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان دانلود فایل توضیحات:1. این فایل در…

 • لوگو لایه باز شرکت آیدین

  logo aydin,logo شرکت آیدین,آرم لایه باز آیدین,دانلود آرم شرکت آیدین,دانلود آرم لایه باز شرکت آیدین,دانلود لایه باز لوگو,دانلود لوگو آیدین,لوگو آیدین,لوگو شکلات آیدین,لوگو لایه باز,لوگوی لایه باز دانلود فایل لوگو لایه باز شرکت آیدین دانلود فایل توضیحات:لوگو لایه باز شرکت…

 • مقاله اشتباه در هویت

  مقاله اشتباه در هویت رفتن به سایت اصلی مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد. عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری، قصد بزهکار می باشد. هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد…

 • طرح توجیهی عمليات تهيه روغن خام روغن نباتی

  پروژه کارآفرینی,تولید روغن خام روغن نباتی,تولید روغن نباتی,دانلود طرح توجیهی,روغن خام خوراکی,روغن خام روغن نباتی,طرح توجیهی,طرح توجیهی روغن خام روغن نباتی,طرح توجیهی روغن خام نباتی,طرح کارآفرینی,طرح کارآفرینی روغن خام خوراکی دانلود فایل طرح توجیهی عمليات تهيه روغن خام روغن نباتی…

 • دانلود پاورپوینت نکات جالب قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

  دانلود پاورپوینت نکات جالب قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ رفتن به سایت اصلی این پاورپوینت در 67 اسلاید به صورت کامل مقولهنکات جالب قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَتوضیح داده است.برخی از عناوین اسلاید ها:nآیاتی…

 • طرح کارآفرینی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

  پروژه کارآفرینی مهد کودک,توجیه مالی مهد کودک,توجیهی تاسیس مهد کودک,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی احداث مهد کودک,دانلود طرح توجیهی احداث مهدکودک,دانلود طرح توجیهی مهد,طرح احداث مهد کودک,طرح ت,طرح توجیهی مهد,طرح کارآفرینی راه اندازی مهد دانلود فایل طرح کارآفرینی تأسیس و…

 • كنترل شيميايي آب برج هاي خنك كن نیروگاه

  پروژه شیمی برج خنک کن,پروژه كنترل شيميايي آب برج نیروگاه,پروژه مهندسی شیمی برج خنک کن,رسوبگذاری برج خنک کن,کلر زنی برج خنک کن,کنترل برج خنک کن نیروگاه,کنترل خوردگی برج خنک کن,کنترل شیمیایی برج خنك كن دانلود فایل كنترل شيميايي آب برج…

 • ترجمه فارسی Technology foresight for medical device development through hybrid simulation: The ProHT

  ترجمه فارسی Technology foresight for medical device development through hybrid simulation: The ProHT رفتن به سایت اصلی پیش بینی تکنولوژی برای توسعه ابزارهای دارویی از طریق شبیه سازی پیوندی: پروژه ProHTA  چکیده « برآورد آینده تکنولوژی سلامت » (ProHTA) به…

 • مقاله کودکان و نوجوانان استثنایی (عقب مانده ذهني)

  انواع عقب ماندگي,تاريخچه عقب مانده ذهني,تعريف کودک استثنايي,طبقه بندي کودکان استثنايي,عقب ماندگي حوادث زايماني,عقب ماندگی بعد از زايمان,علل عقب ماندگي,كودكان استثنايي,كودكان عقب مانده ذهني,مقاله كودكان استثنايي,مقاله كودكان عقب مانده ذهني دانلود فایل مقاله کودکان و نوجوانان استثنایی (عقب مانده ذهني)…

 • بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان کوه بینالود

  پایان نامه زیست محیطی,پایان نامه زیست محیطی بینالود,پایان نامه گونه شناسی گیاهی,پایان نامه محیط زیست,پروژه بررسی فلوريستيكي گیاهان,پروژه محیط زیست دامنه ب,دانلود پایان نامه,فلوريستيكي گياهان بینالود,گونه های گیاهی بنالود,گیاهان دامنه بینالود دانلود فایل بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان کوه…

 • تحقيق موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان

  بازار نفت خام,بازارهاي نفت و گاز ایران,بررسی شرایط نفت و گاز کشور,بررسی موقعیت نفتی ایران,موقعيت بازار نفت و گاز,موقعيت نفت و گاز كشور در جهان,موقعیت بازارهای جهانی نفت و گاز,موقعیت نفت و گاز ایران در جهان,نفت و گاز ايران دانلود…

 • سورس كد و برنامه اجرايي پروژه به زبان اسمبلي (جایگزینی و ادغام)

  برنامه نويسي اسمبلی,پروزه آماده اسمبلی,پروژه اسمبلي,پروژه اسمبلی ادغام دو جمله,پروژه اسمبلی جایگزینی کاراکترها,پروژه برنامه نویسی,پروژه یافتن تکرار كاراكترها,دانلود کد سورس برنامه نویسی,سورس کد پروژه اسمبلی,کد سورس برنامه اسمبلی دانلود فایل سورس كد و برنامه اجرايي پروژه به زبان اسمبلي (جایگزینی…

 • آنتولوژی و وب معنایی

  rdf,semantic web,Web Ontology,xml,پروژه آنتولوژی,پروژه وب معنایی,تحقیق پیرامون آنتولوژی,تحقیق وب معنایی,مهندسی دانش,هستان شناسی,هوش مصنوعی وب معنایی,وب معنایی دانلود فایل آنتولوژی و وب معنایی دانلود فایل چکیده:امروزه هستان شناسی ها که پایگاههای دانش مفهومی هستند، در سیستمهای اطلاعاتی کاربرد بسیاری دارند. ساخت…

 • طرح توجیهی کافی نت

  BP کافی نت,Business Plan کافی نت,امکان سنجی کافی نت,دانلود طرح توجیهی کافی نت,طرح تجاری کافی نت,طرح توجیهی پیرامون کافی نت,طرح توجیهی کافی نت,طرح کارآفرینی کافی نت,طرح کسب و کار کافی نت,کارآفرینی کافی نت دانلود فایل طرح توجیهی کافی نت دانلود…

 • پروژه درباره بتن

  پروژه درباره بتن رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پروژه درباره بتن

 • لیست شرکتهای پخش مواد غذایی ایلام

  اطلاعات شرکت های پخش,اطلاعات شرکتهای پخش,اطلاعات شرکتهای پخش ایلام,دانلود لیست شرکت های پخش,شركتهاي پخش استان ایلام,شرکت های پخش ایلام,شرکتهای پخش در استان ایلام,ليست شركتهاي پخش ایلام,لیست اطلاعات شرکتهای پخش,لیست شرکت های پخش دانلود فایل لیست شرکتهای پخش مواد غذایی ایلام…

 • شیپ فایل شهرهای استان اصفهان به صورت نقطه ای

  City,GIS,استان,استان اصفهان,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان اصفهان به صورت نقطه ای دانلود…

 • فواید زیستی ايجاد فضاي سبز شهري و كاهش آلودگي ها

  آلودگی صوتی,آلودگی هوا,پاورپوینت آلودگی شهری,پاورپوینت فضای سبز,پاورپوینت محیط زیست,تاثیر فضای سبز,تاثیر فضای سبز در کاهش آلودگی,تعدیل آب و هوا,دانلود پاورپوینت,فضای سبز شهری,فضای سبز و نقش آن,فیتونسید,کاهش آلودگی شهری دانلود فایل فواید زیستی ايجاد فضاي سبز شهري و كاهش آلودگي ها…

 • میز کامپیوتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,solidworks,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک میز کامپیوتر,طراحی سه بعدی میز کامپیوتر,طراحی میز کامپیوتر,میز کامپیوتر در کتیا دانلود فایل میز کامپیوتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل توضیحات:میز کامپیوتر طراحی شده…

 • امنیت در محاسبات ابری

  cloud,security,امنیت ابری,امنیت رایانش ابری,پروژه امنیت,پروژه محاسبات ابری,دانلود پروژه,رایانش ابری,سیستم ابری,معماری امنیت ابری,معماری رایانش ابری دانلود فایل امنیت در محاسبات ابری دانلود فایل چکیده:رایانش ابری، یک فناوری جدید و به عبارتی دیگر، یک نگرش صحیح در طرح‌های سرمایه ‌گذاری فناوری اطلاعات…

 • پایان نامه روشهاي پيش بيني ضريب بهره وري TBM

  پایان نامه روشهاي پيش بيني ضريب بهره وري TBM رفتن به سایت اصلی  چکیده: در این پایان نامه پس از بررسی اصول پایه شکست سنگ توسط برش دهنده آزمایشهای استفاده شده در روشهای مختلف پیش بینی نرخ نفوذ و ضریب بهره وری…

 • پایان نامه تاثير نوع و غلظت‌هاي مختلف آهن بر رشد و عملكرد گياه دارويي هميشه‌ بهار

  پایان نامه تاثير نوع و غلظت‌هاي مختلف آهن بر رشد و عملكرد گياه دارويي هميشه‌ بهار رفتن به سایت اصلی چکیده:هميشه‌بهار يكي از گياهان دارويي شناخته شده متعلق به تيره كاسني است كه علاوه بر مصارف دارويي، اسانس آن در…