مسابقه گزارشگري

مامان، بابا؛

 دارم فيلم مي گيرم.

 لطفا حواستون به من باشه.

خوب بازي كنيدهااا.

مي خوام اين فيلم 59 ثانيه اي رو بفرستيم به ادمين پيج اينستگرام جشنواره رالي تور خانوادگي دوجيم ُ امتيازهام رو بيشتر كنم.

مطمئنم، من جايزه رو مي برم...