بندر چارك

شركت كشتيراني و خدمات دريايي ستاره آبي كيش هزينه انتقال خودرو از بندر چارك به جزيره زيباي كيش و بالعكس را براي شركت كنندگان محترم رالي دوجيم به شرح ذيل اعلام نموده است:

 

 

 

 

اين تخفيف فقط شامل متقاضيان محترم رالي تور كه در سايت ثبت نام فرمودند ميباشد.

 

شماره هاي پاسخگويي در بندر چارك:

تلفن همراه:   09179483177
تلفن ثابت:     07644281184