هتل فانوس كيش

 

  1. اتاق هاي  2  تخته  به مبلغ 600000  ريال
  2. اتاق هاي 3  تخته  به مبلغ  700000  ريال
  3. اتاق هاي 4 تخته  به مبلغ   900000  ريال

پشتيباني تلگرام:   rallykish@