هتل خاتم كيش

 

   

 

  1. اتاق هاي  2  تخته  به مبلغ  900000  ريال
  2. اتاق هاي 3  تخته  به مبلغ  1100000 ريال
  3. اتاق هاي 4 تخته  به مبلغ   1400000 ريال
  4. سوييت   3 تخته  به مبلغ   1100000 ريال
  5. سوييت   4 تخته  به مبلغ   1400000 ريال

مبلغ اتاق هاي دوبلكس 3و 4 نيز همانند قيمت هاي سوييت ها ميباشد.

پشتيباني تلگرام:   rallykish@