مامان، بابا گوش كنيد؛

 اگه با ماشين خودمون بريم كيش و توو جشنواره ي رالي تور دوجيم شركت كنيم و امتياز جمع كنيم، شانس بردن دو تا خونه توو برج هاي طلايي كه هر كدوم 600 ميليون مي ارزه رو داريم. تازه، سه تا ماشين شاسي بلند پاژرو هم جزو جوايزه.

بابا زود باشيد ديگه. وقت نداريم. بلند شيد بلند شيد.

جشنواره فقط از 15 مرداد تا 30 شهريوره.