همتاكيش طلايي پارسيان

"همتا كيش طلايي پارسيان" كليد آغاز سفر طلايي رالي تور دوجيم در بيستمين جشنواره هاي تابستاني كيش به وسعت ايران؛
در اين دوره از جشنواره علاقمندان مي توانند با دريافت كارت اعتباري و يا كارت هديه همتا كيش طلايي پارسيان از شعب بانك پارسيان در سراسر كشور در قرعه كشي هاي جزيره كيش شركت كنند.
با دريافت اين كارت و پرداخت هزينه ها از طريق اين كارت، دارنده همتا كيش طلايي پارسيان در قرعه كشي يك واحد آپارتمان مسكوني در جزيره كيش شركت داده مي شود. همچنين پرداخت هزينه ها از طريق كارتخوان هاي تجارت الكترونيك پارسيان با هر نوع كارت بانكي شانس برنده شدن يك واحد آپارتمان مسكوني را به خريداران مي دهد.