رالي توري شويم

شما مي دونستيد براي "رالي توري" شدن، قوانين زير رو بايد رعايت كنيد؟

حتماً قبل از شروع سفر، قوانين رو بخونيد. يادتون نرههههههه

 

1- اين رالي به هيچ وجه مسابقه سرعت نمي باشد بلكه مسابقه صحيح راندن خودرو بوده و با توجه به قوانين راهنمايي و رانندگي كشور با رعايت كليه اصول اخلاقي و ورزشي انجام مي شود.

 

2- اين رالي به منظور ترويج قانونمداري و رعايت مقررات، امنيت جاده اي و اشاعه گردشگري داخلي انجام مي گيرد.

 

3- اين ماراتن به صورت خانوادگي با رويكرد گردشگري و معرفي جاذبه هاي زيارتي ، تاريخي و فرهنگي ، سياحتي و با خودروهاي معمولي به منظور تقويت ايمني جاده ها براساس قوانين (FIA safary Road) برگزار مي گردد.

 

4- تعداد سرنشينان خودرو براساس ظرفيت مندرج در كارت خودرو مي باشد.

 

5- همراه داشتن مدارك شناسايي معتبر براي همه شركت كنندگان اعم از راننده و همراهان الزامي است.

 

6- همراه داشتن گواهينامه رانندگي و مدارك خودرو ضروري مي باشد.

 

7- حتي الامكان خودروها به كپسول آتش نشاني و جعبه كمك هاي اوليه مجهز باشند.

 

8- كليه خودروها مي بايست داراي بيمه نامه شخص ثالث باشند و داشتن بيمه بدنه نيز توصيه مي گردد.

 

9- استفاده از كمربند ايمني در طول مسير براي راننده و همراهان اجباري مي باشد.

 

10- همراه داشتن ” مثلث احتياط ” براي همه خودروها الزامي است.

 

11- شركت كنندگان مي توانند نسبت به طراحي اتومبيل خود در چهارچوب قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي اقدام نمايند.چسباندن برچسب يا طراحي و رنگ آميزي بر روي شيشه هاي اتومبيل ممنوع مي باشد و تصاوير و مطالب مي بايست در چارچوب موارد و برنامه هاي مرتبط جشنواره "رالي تور خانوادگي دوجيم"  باشد.

 

12- با توجه به اينكه حركت خودروها در طول مسير رالي مي بايست در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصي انجام پذيرد ، آگاهي تمام شركت كنندگان از قوانين عمومي حاكم بر جاده هاي مسير الزامي است.

 

نكته مهم: با توجه به قانون منطقه آزاد كيش ورود خودروهاي باري و بزرگ همچون نيسان و  ميني بوس و ون ممنوع مي باشد .