ثبت نام رالي كيش

متقاضي محترم، چنانچه قبلا در اين سامانه ثبت نام نموده ايد و كد ملي شما در سيستم ثبت شده است، از طريق لينك زير مي توانيد وضعيت درخواست خود را پيگيري نماييد.

 

پيگيري ثبت نام

کارت "همتا کیش طلایی پارسیان" کلید آغاز سفر طلایی رالی تور دوجیم در بیستمین جشنواره های تابستانی کیش
"به وسعت ایران"

- ایران